เคมีภัณฑ์

ติดต่อเรา 062-336-9655

กาวโฟม

กาวต่อโฟม,กาว โฟม,สเปรย์โฟม,โฟม อุด รอย รั่ว,pu fom กระป๋อง,โฟม กระป๋อง,อุด รอย รั่ว หลังคา,กาว อุด หลังคา รั่ว,eps foam

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานโฟม

    Ling 371 น้ำยาทาประสานซีเมนต์ สำหรับคอนกรีตเเละ EPS FOAM เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
กาวต่อโฟม,กาว โฟม,สเปรย์โฟม,โฟม อุด รอย รั่ว,pu fom กระป๋อง,โฟม กระป๋อง,อุด รอย รั่ว หลังคา,กาว อุด หลังคา รั่ว,eps foam

    Ling 801 กาวต่อโฟม ชนิด ( A + B) สำหรับ EPS FOAM เเละวัสดุอื่่นๆ ยึดติดเหนียวเเน่น 3:1
กาวต่อโฟม,กาว โฟม,สเปรย์โฟม,โฟม อุด รอย รั่ว,pu fom กระป๋อง,โฟม กระป๋อง,อุด รอย รั่ว หลังคา,กาว อุด หลังคา รั่ว,eps foam